บทความ นักคิดนักเขียน


โพสเมื่อ 27 May 2016 09:9:25 2500 view
เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

จงใช้ชีวิตในทุกๆ วัน

"เรียนรู้" เพื่อจะเขียน

เขียนในสิ่งรอบข้างที่ได้เจอ..
ฝึกตั้งประเด็น จับเรื่องราวกับเรื่องที่ได้พบ

หากถนัดกวี..
ลองร้อยเรียงแต่งเป็นถ้อยความ

หากชอบนิยาย..
ลองเก็บรายละเอียดในชีวิตประจำวัน
เพื่อผสมคลังวัตถุดิบ ไว้ใช้ในพล๊อตเรื่องนั้นๆ

เรียนรู้ด้วยการเขียนทุกๆ วันด้วยตัวเอง
แล้วเราจะเป็นนักเขียนที่มีคุณภาพได้ไม่ยากเลย

เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีฝัน สู้ๆ นะคะ
บก.อ้อ เขียนสร้างอาชีพ

08696224241 ID:rossaor

 นักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2804 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 2884 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2501 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 5435 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2414 view