บทความ บทความทั่วไป


โพสเมื่อ 18 Aug 2023 11:11:12 274 view
วางแผนการเงินและการลงทุน เริ่มต้นไว มีชัยไปกว่าครึ่ง คุณก็ทำได้

วัยเริ่มทำงานควรวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างไร?

เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่วัยเริ่มทำงาน ในช่วงดังกล่าวเราอาจสนุกกับการมีรายได้เป็นของตนเอง มีอิสระในการใช้จ่าย คิดว่ายังมีเวลาอีกยาวนานในการหารายได้ จึงมักคิดว่าขอมีความสุขกับการใช้จ่ายก่อนโดยไม่คิดวางแผนการเงิน  แต่แท้จริงแล้วคนเราควรวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มมีรายได้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมีอิสรภาพและความมั่นคงทางการเงินตลอดช่วงชีวิตของเรา เนื่องจากเรามีเวลาให้เงินออมของเราทำงานให้เราอย่างยาวนาน ดังนั้นสำหรับคนเริ่มทำงาน เริ่มมีรายได้ ผมขอแนะนำให้เริ่มต้นวางแผนการเงินโดย

1.ทำงบประมาณหรืองบกระแสเงินสดส่วนบุคคล

คือการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ซึ่งเป็นการช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงินของเราให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งไว้ โดยแบ่งส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็น รายจ่ายคงที่ เช่นค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระบ้าน  ให้พ่อแม่หรือผ่อนสินค้าต่างๆ เป็นต้น และรายจ่ายผันแปร เช่นรายจ่ายใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่าสันทนาการ เป็นต้น

นอกจากส่วนที่เป็นรายจ่ายแล้ว ส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนคือ ส่วนที่จะออม  โดยเงินส่วนที่จะออมนี้ควรจะอยู่ที่ 10 ถึง 20% ของรายรับหรือรายได้ของเรา หรือถ้าใครออมได้มากว่านั้นยิ่งมากก็ยิ่งดีครับ

ในการทำงบประมาณนี้เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี สิ่งที่คุณต้องเน้นคือ รายได้ต้องมากกว่ารายจ่ายนะครับโดยพยายามอย่ามีหนี้สินโดยม่จำเป็น

 

2. เก็บก่อนใช้ 

คนส่วนใหญ่ เมื่อมีรายได้มักจะทิ้งไว้ในบัญชีออมทรัพย์บัญชีเดียวกับที่รับเงินเดือน โดยที่เงินใช้จ่ายและเงินออมมักอยู่ในบัญชีเดียวกันโดยมักคิดว่า ใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยมาออม ซึ่งวิธีนี้ ส่วนใหญ่ลงเอยที่ใช้เพลิน จนไม่มีเงินเหลือเก็บ

วิธีที่ได้ผลดีกว่า คือ  การเก็บก่อนใช้ เมื่อคุณมีรายได้หรือเงินเดือนออก ให้คุณกันส่วนที่จะออมออกมาต่างหากเลย เปรียบเหมือนให้มันเป็นรายจ่ายที่สำคัญที่สุด โดยเราควรสมัครบริการ หักบัญชีเพื่อซื้อกองทุนแบบอัตโนมัติ ให้หักวันที่เงินเดือนออก หรือหลังเงินเดือนออกให้เร็วที่สุด วิธีนี้ จะช่วยสร้างวินัยในการออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และช่วยบริหารเงินของคุณให้มีระสิทธิภาพ 

สมการความมั่งคั่ง

รายได้ – เงินออม = รายจ่ายที่สามารถจ่ายได้

 

3.  เป้าหมายการเงินเป้าหมายแรกคือ  “การมีเงินสำรองยามฉุกเฉิน” 

เมื่อกันเงินส่วนที่จะออมหรือลงทุนไว้แล้ว เงินส่วนนี้ ควรมีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจน และเป้าหมายการลงทุนอันดับแรกคือการมีเงินสำรองยามฉุกเฉิน  สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เช่นอุบัติเหตุหรือตกงานเป็นต้น โดยควรจะมีเงินส่วนนี้ไว้ประมาณ 3 – 6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน และให้ลงทุนไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเช่น กองทุนรวมตลาดเงินซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากออมทรัพย์

 

4.ลำดับความสำคัญของเป้าหมาย

หลังจากมีเงินสำรองยามฉุกเฉินตามเป้าหมายแล้ว เราก็มาวางแผนการลงทุนในเป้าหมายถัดๆไปและสำหรับคนวัยนี้ เป้าหมายทางการเงินอาจมากหน่อย จึงแนะนำให้จดเป้าหมายต่างๆลงในกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดเป้าหมายเป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) เป้าหมายระยะกลาง ( 3 - 7 ปี) เป้าหมายระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) โดยการกำหนดเป้าหมายนั้นควรระบุให้ชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร และต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ รวมทั้งมีระยะเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่ แน่นอนหลังจากนั้นจึงลำดับความสำคัญของเป้าหมาย เนื่องจากเราอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ทุกเป้าหมาย เราจึงอาจต้องเลือกออมเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่มีความสำคัญตามลำดับ

ตัวอย่างเป้าหมายทางการเงิน เช่น เงินสำรองยามฉุกเฉิน ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาตนเอง หรือบุตร วางแผนเกษียณ เป็นต้น

 

5 เรียนรู้เรื่องการลงทุน

และหากเราออมเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน แต่เราเอาไปออมไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ผลตอบแทนก็จะต่ำ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินแต่ละเป้าหมายได้ช้า เราจึงควรนำเงินดังกล่าวมาลงทุนเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น โดยแนะนำให้นำเงินมาลงทุนในกองทุนรวม  เนื่องจากกองทุนรวม มีมืออาชีพคือผู้จัดการกองทุนคอยบริหารกองทุนให้เรา อีกทั้งกองทุนรวมยังมีทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายตามระดับความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงต่ำมาก เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝาก จนกระทั่งความเสี่ยงสูงอย่างหุ้น หรือสินทรัพย์ทางเลือก  

ทั้งผู้ลงทุนควรเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน  และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง และเนื่องจากวัยเริ่มต้นทำงานยังมีเวลาและกำลังในการหาเงินอีกนาน จึงควรลงทุนในสินทรัพย์ทีมีความเสี่ยงสูงได้มากขึ้น บทความทั่วไป

มิตรภาพสำคัญกว่าชัยชนะ

นักวิ่งโอลิมบิกหยุดช่วยเพื่อนที่ล้มลง..เข้าเส้นชัย
2016-08-17 17:47:24, 3273 view

รู้ยัง!ฮิวโก้คือใคร

หลายคนอาจไม่ทราบว่าฮิวโก้เกี่ยวข้องอย่างไรกับ "ราชวงศ์"
2016-10-19 20:27:17, 14945 view

เมื่อฝรั่งถาม

เอิน กัลยกรถอดหัวใจเขียนบทความภาษาไทย - อังกฤษ
2016-10-22 08:51:58, 4400 view

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญ

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2016-10-23 09:06:17, 2396 view

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี
2016-10-23 09:25:59, 5369 view