บทความ นักคิดนักเขียน


โพสเมื่อ 06 Jun 2019 11:11:29 36409 view
หลักการเขียนที่ดี

หลักการเขียนที่ดี
..
การเขียนเป็นการแสดงความคิด..
ความรู้สึก สร้างเรื่องราวผ่านตัวอักษร
เพื่อเป็นการสื่อความหมาย..
ให้ผู้อ่านเข้าใจ
ไม่ว่าจะเป็นการบอกให้รู้..
สร้างยอดขาย..สร้างแบรนด์
ล้วนแล้วต่างต้องแสดงลักษณะ4เด่นๆดังนี้
..
1.ชัดเจน
ต้องเขียนถ่ายทอดออกมา..
สื่อความหมายไม่คลุมเครือ เข้าใจง่ายๆ
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อ
..
2.ถูกต้อง..
ถูกต้องในด้านการใช้ภาษาและรู้จัก
ความเหมาะสม กาลเทศะ
ถ่ายทอดคำที่ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มผู้อ่าน
..
3.กระทัดรัด
ท่วงทำนองการเขียนจะต้องมีลักษณะ
ใช้ถ้อยคำน้อยแต่ได้ความหมายชัดเจน
..
4.มีน้ำหนัก
ปลุกเร้าความสนใจ..สร้างความประทับใจ
พาคนอ่านเดินตามเรื่องราวที่เราเล่า
มีการเน้นคำ ลำดับเปรียบเปรยให้เห็นภาพ
..
และที่สำคัญต้องWrite the way you talk
ต้องสื่อสารให้เข้าใจเสมือนกับการพูด
เพราะเอาเข้าจริงแล้วโครงสร้างหลักๆ
ของการเขียนนั้นมีเพียงแค่..
ประเด็น เนื้อเรื่อง สรุป
คุณต้องเขียนเข้าถึงประเด็น..
และอธิบายเข้าสู่เนื้อหา หาข้อมูลสนับสนุน
สุดท้ายคือสรุปว่าคุณต้องการให้ผู้อ่านทำอะไร
ดังนั้นการใช้ภาษา ต้องกระชับ
จับใจความได้ ตัดส่วนที่เป็นติ่งออก
มันจะช่วยให้งานเขียนของคุณน่าอ่านขึ้น
..
นอกจากนี้.."การอ่าน" มากๆ
จะเป็นตัวช่วยชั้นดี..
ทำให้งานเขียนของคุณดียิ่งขึ้น
คุณจะมีคลังภาษา..คลังข้อมูล
สามารถยิบสิ่งดีๆมาใส่ในการเขียนได้
และงานเขียนของคุณจะพัฒนา
ดีขึ้นเรื่อยๆ..
ยิ่งอ่านมากๆ ยิ่งปรับแก้ยิ่งชำนาญ
..
ลองฝึกปรือฝีมือดูนะคะ..
เริ่มจากสิ่งที่รู้..ประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ตัว
ฝึกการเล่าเรื่องผ่านงานเขียนออกมา..
งานเขียนของคุณจะสามารถต่อยอด
ในอาชีพของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆนะ
เป็นกำลังใจให้คนที่รักงานเขียนนะคะ
 
#ฝึกฝนเขียนเวียนกันอ่าน
 
 นักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2850 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 2930 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2553 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 5540 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2462 view