บทความ นักคิดนักเขียน


โพสเมื่อ 17 May 2019 11:11:05 1481 view
จัดระบบความคิด MindMap

เครื่องมือการจดระบบความคิด
#นำมาใช้กับงานเขียน
..
เทคนิคในการวางระบบความคิด
ถือเป็นเรื่องสำคัญ..ในการเขียน
เพื่อให้เราจับประเด็น..วางโครงสร้างเนื้อหา
ของบทความ ของงานเล่มได้ดี
เครื่องมือที่อ้อใช้นั่นคือ Mindmap
..
ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งจัดระบบ
ความคิดได้ดีโครตๆ ซึ่งอ้อใช้เครื่องมือนี้
มาจัดวางระบบความคิดตัวเอง
ในการเขียนงานต่างๆ
..
จากเมื่อก่อน คือจดบันทึกลงใส่กระดาษ
หรือใช้ซอฟแวร์มาช่วย
แต่ปัจจุบันเมื่อเราใช้บ่อยๆ
สมองมันทำงานได้เองอัตโนมัติ
สามารถกลางผังความคิดในหัว
และครีเอทต่อยอดความคิดได้เป็นอย่างดี
..
ทั้งประเด็นหลัก หัวข้อย่อย
มันถูกเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ
ในขณะที่เราสืบค้นหาข้อมูล
ประกอบการเขียน
สมองน้อยๆ...จะกลางผังก้างปลานี้ในหัว
มันสัมพันธ์กับสายตาที่กำลังอ่านกวาด
หาข้อมูลข้อเท็จจริงๆ..
ทำให้สมองประมวล ข้อเท็จจริง
และถูกนำมาเชื่อมโยงกับทักษะการเขียน
คลังภาษาที่พร้อมไหลมาผนึกกำลังกัน
ให้เนื้อหานั้น คล้อยตามเป็นเรื่องเดียวกัน
..
ในขณะที่ หากเราเอาแต่อ่าน กวาด
อ่านแบบผ่านเลย หรือสืบค้นจากแหล่งเดียว
ข้อมูลนั้นๆ จะไม่สามารถแตกยอดได้
เราจะจดจำแต่ข้อมูลการเล่าเรื่องของผู้เขียนนั้นๆ
และจะกลายเป็นงาน copy งานรีไรท์
ไม่เกิดเนื้อหาใหม่ๆ เข้ามา
..
แต่หากเราฝึกสมอง..โดยใช้เครื่องมือ
การจัดระบบความคิดนี้มาช่วย
มันทำให้เราเห็นภาพกว้างเนื้องานได้ง่ายขึ้น
ซึ่งดีกว่าการจดจำแบบ TEXT แต่ละบรรทัด
ไม่เชื่อก็ลองนำไปปรับใช้กับการงาน
การเรียน การใช้ชีวิตดู
คุณจะเห็นภาพกว้างในแผนงานที่คุณทำ
หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้อ่านนะคะนักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2804 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 2883 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2500 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 5435 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2414 view