บทความ นักคิดนักเขียน


โพสเมื่อ 15 May 2019 15:15:17 9498 view
การเขียนด้วยมือช่วยในการจำ

การเขียนด้วยมือ 
*สำคัญ 
จำดีกว่าจด 
แต่ถ้าจำไม่หมดให้จดแล้วจำ
..
นักจิตวิทยาชาวปารีสและเป็นนักเขียนชื่อดัง
Stanislas Dehaene 
แห่ง College de France
เคยกล่าวไว้ว่า ...
“เมื่อเราเขียน ระบบประสาทบางส่วนจะถูกกระตุ้นขึ้นมา 
เพราะลักษณะท่าทางการเขียนหนังสือจะส่งผล
โดยตรงให้มีการเปลี่ยนแปลงในสมอง 
และการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลเฉพาะทางต่อระบบประสาท
ในส่วนที่เกี่ยวกับความจำ 
ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น”? 
..
แต่ทุกวันนี้ เราและท่านหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้
การเขียนด้วยลายมือผ่านน้ำหมึกหรือดินสอ
เท่าไรนัก ด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป..ให้เรามาใช้ทักษะการพิมพ์
ผ่านคอมพิวเตอร์มากขึ้น..
สำหรับคนที่พิมพ์ดีดคล่องใช้สัมผัสหรือจำแป้นพิมพ์
ได้ว่า แต่ละตัวอักษรอยู่ตรงไหน 
จะมีปัญหาการเชื่อมโยงน้อยกว่าคนที่
เอาแต่จิ้มเพื่อหาตัวอักษรเพราะสมอง
จะคอยแต่หาตัวแป้นพิมพ์ความคิด
และการเชื่อมโยงเรื่องราวสะดุด
..
ดังนั้นการเขียนลงกระดาษ จะทำให้เราได้ฟิวลิ่ง
ของการเชื่อมโยงเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น
แบบทดสอบ...
หากคุณยังไม่เชื่อให้คุณลองพิมพ์บนคอมฯหรือสมาร์ทโฟนของคุณ
และเขียนลงบนกระดาษ ทดสอบสองอย่างดู
แบบไหนที่คุณรู้สึกว่า คุณจำได้ง่ายกว่ากันหรือเปล่า
..
ทุกวันนี้ความสำคัญของการเขียนด้วยมือเริ่มหายไป
งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ..
เมื่อนักเขียนจดโน๊ตด้วยกระดาษในห้องเรียน
กับการฟังบรรยายแล้วพิมพ์ตามไป
การจดโน๊ตสามารถช่วยให้สมองจดจำได้ดีกว่า
ส่วนนักเรียนที่พิมพ์โน้ตมักจะโดดเด่น
ในเรื่องท่องจำข้อเท็จจริง แต่มักมีปัญหา
ในเรื่องการตอบคำถามที่ต้องใช้ความคิดหรือหลักการ 
..
นักเรียนที่พิมพ์โน้ตมักจะมีเนื้อหารายละเอียดมากกว่า 
แต่ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา
จากการบรรยายได้น้อยกว่า ดังนั้น 
ในขณะที่การพิมพ์โน้ตในห้องเรียน
อาจจะทำให้ได้เนื้อหามากกว่า 
แต่การจดโน้ตด้วยลายมือ
จะช่วยให้นักเรียนจดจำได้มากกว่า
บทความอ้างอิงจาก

 

Take Notes by Hand for Better Long-Term Comprehension

What's Lost as Handwriting Fades

States Fight to Keep Cursive Handwriting in the Classroom

Some States Move to Save Cursive in the Classroomนักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2970 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 3018 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2638 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 5733 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2560 view