บทความ นักคิดนักเขียน


โพสเมื่อ 21 Mar 2019 20:20:08 1397 view
จับประเด็นเรื่องราวอย่างไร

จับประเด็นเรื่องราวอย่างไร
..
หลายคนมีปัญหากับการจับประเด็นเรื่องราว
ไม่รู้ว่าใจความหลักนั้นคืออะไร..
นั้นอาจเป็นเพราะว่า..เรื่องนั้นเป็นเรื่องยาก
เรื่องใหม่ ตัวเราเองไม่มีพื้นฐานเรื่องนั้นมาก่อน
เทคนิคที่ผู้เขียนทดลองใช้มาคือ
..
ใช้หลัก 5W1H
(Who What When Where Why How)
หลักนี้ใช้ได้กับงานทุกประเภท สั้นกระชับสาระครบถ้วน
เมื่อใช้หลักนี้จับประเด็นแล้ว เราค่อยมาขยายความ
เล่าเรื่องใหม่ นำเสนอตีโจทย์ให้แตกว่า
เราจะสื่อให้ผู้อ่านรับรู้อะไรจากสิ่งที่เราเขียน
หรือหา (theme) หลักนั้นเอง
..
ยิ่งหากเป็นการสัมภาษณ์ แน่นอนว่า
อาจเป็นการพบกันครั้งแรก เราควรมีอุปกรณ์ช่วย
โดยเฉพาะที่บันทึกเสียง สำคัญมาก 
เพื่อนำมาทบทวนเรื่องราวนั้นอีกครั้ง
..
และขนาดที่เราทำการรับฟัง ควรหา Keyword 
แต่ละเรื่องแต่ละช่วง จะได้มองภาพรวมออก
แล้วนำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้ง่าย
และยังทำให้เราไม่หลงประเด็นไปกับเรื่องอื่น
..
ในขณะที่ฟัง ควรมีสมุดจดบันทึก เพื่อโน๊ตประเด็นต่างๆ
ที่เราต้องการถาม หรือเป็นใจความหลัก
ที่ต้องการขยาย เพราะบางทีเราอาจจะปิ๊งแว๊บออกมา
ช่วงเวลาที่ได้ฟัง อาจโน๊ตไว้เตือนความจำ
เพื่อกลับมาถามอีกครั้งก็ได้
..
และนี่คือเทคนิคการจับประเด็นเรื่องราว
จากการฟัง ลองนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับสไตล์ตัวเองนะคะนักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2804 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 2883 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2500 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 5435 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2414 view