บทความ นักคิดนักเขียน


โพสเมื่อ 29 Nov 2018 09:9:16 1192 view
หลังการคิดแปลงข่าว

 
..
หลักการนำเสนอข่าวทั่วไปที่นักสื่อสารมวลชน
ยึดมั่นไว้ใช้ในการนำเสนอคือ 5w+1H
สิ่งที่เราต้องนำมาถ่ายทอดต้องอ่านเนื้อความนั้น
ให้เข้าใจ และจับประเด็นแก่นของเรื่องที่จะเล่า
..
จากนั้นนำมาเล่าใหม่ สไตล์ของเรา
ที่ไม่ใช่แบบสำนวนข่าว หากคิดภาพไม่ออก
จะเหมือนกับเวลาที่ผู้ประกาศข่าว เขาจับประเด็น
แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด..เอาเนื้อข่าวนั้นมาเล่า
..
แต่งานเขียนจะต่างกันตรงที่การนำเสนอ
มีการนำสำนวนงานเขียนมาเดินเรื่องในการเล่า
คำโปรยเรื่องต้องกระตุ้น ชวนให้ผู้อ่าน
เกิดความคล้อยตามอยากรู้เรื่องราวต่อไป..
ส่วนสำนวนในการนำเสนอแล้วแต่ผู้เล่า
แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้มักเป็น ภาษาง่ายๆ
อ่านแล้วไม่ต้องถอดความอีกรอบ
ไม่พรรณามากมาย เหมือนนิยาย
ยิงประเด็นเข้าถึงผู้อ่านโดยตรง
..
เทคนิคการนำเสนอแตกต่างกันไป ..แต่ที่อ้อมักใช้
คือการเล่นกับปัญหา ยิงคำถามให้ผู้อ่าน
ได้คุ้นคิดหาคำตอบ
งานเขียนไม่มีถูกมีผิด ..ขึ้นอยู่กับรสคำ
และความต้องการของผู้รับสาร..
ถ้าผู้อ่านเคมีเดียวกัน อาจชอบการนำเสนอ
แบบสไตล์นักเขียนคนนั้น ๆ
..
สิ่งสำคัญของงานเขียนคือ
การนำเสนอได้ตรงกลุ่มผู้อ่าน
และการฝึกเขียนฝึกอ่าน
จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น
ได้คำภาษาจากนักเขียนท่านอื่นๆมากขึ้น
เวลานำมาถ่ายทอดคำและคลังความรู้นั้น
จะพลั่งพรูออกมาจนดูกลมกล่อม
อ่านแล้วไหลลื่นนั่นเองค่ะ
 
#มาฝึกเขียนฝึกอ่านกันนะคะนักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2513 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 2606 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2247 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 4855 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2142 view