บทความ นักคิดนักเขียน


โพสเมื่อ 12 Nov 2018 09:9:03 2867 view
หลักการเขียนหนังสือ

หลักการเขียนหนังสือ
..
ทุกคนสามารถเป็นนักเขียนได้
เพราะการเขียนไม่มีหลักตายตัว..
อยู่ที่การเล่าเรื่องเข้าไปในเนื้อหานั้นๆ
..
หลักสำคัญในการเขียน...
*ใช้ภาษาเรียบง่าย  ไม่ใช้คำศัพท์สับซ้อนเกินไป
ใช้สำนวนถ้อยคำง่ายๆ ที่คนอ่านต้องการ
และตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสาร
..
อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เรื่องเดิม จุดบอดคือผู้เขียนมักจะคิดว่า
เรื่องที่ตนนำเสนอไปนั้น ผู้อื่นทราบมาบ้างแล้ว 
จึงมักจะเขียนละความบางประโยคบางตอนไป 
ทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความเป็นมา
..
ใช้คำคุ้นเคย การเขียนหนังสือเพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ 
จึงควรใช้คำคุ้นเคยในชีวิตประจำวันจะดีกว่า 
ทุกคนฟังแล้วเข้าใจในทันที ไม่ต้องกลับไปเปิดพจนานุกรมให้ยุ่งยาก
..
เว้นวรรคตัวหนังสือ
ไม่เขียนยาวเป็นพืด ทำให้ไม่มีการพักสายตา
เกิดความเมื่อยล้า จนไม่อยากอ่านบรรทัดต่อๆไป
..
ย่อหน้าให้มีความหมาย
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านเรื่องราวนั้นๆต่อไปอีก
และนี่คือหลักการเขียนง่ายๆ ใครๆ ก็สามารถทำได้
ขอแค่เพียงพัฒนาการเขียนบ่อยๆ เติมความรู้
และคลังข้อมูลต่างๆ ด้วยการอ่านจะทำให้การเขียน
คมกริบยิ่งขึ้น..ลองนำไปฝึกพัฒนาการเขียนดูนะคะนักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2850 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 2930 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2553 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 5540 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2462 view