โพสเมื่อ 13 Oct 2017 15:15:08 1921 view
Keyword คืออะไร

 

keyword คือ คำ,วลีหรือประโยค 
ที่ใช้ในการค้นหาผ่าน search engine 
และเรายังต้องใช้ keyword ในการทํา seo ด้วย

 

ทำไมต้องใช้ keyword ทำ seo
จุดมุ่งหมายของการทำ seo ก็คือเพื่อให้ผู้ใช้ (ลูกค้า)
ค้นหาเจอเว็บไซต์ (ร้านค้าออนไลน์) ของเราได้ง่าย
เวลาเปิดผ่าน google ซึ่งแปลว่าเราต้องพยายาม
ทำให้ร้านค้าออนไลน์ของเราปรากฏ
อยู่ในอันดับแรกๆในหน้าผลการค้นหาของ google

ร้านค้าออนไลน์ของเราจะแสดงขึ้นมา
ในหน้าผลการค้นหาของ google ก็ต่อเมื่อ
ลูกค้าสั่งค้นหาด้วย keyword ที่เกี่ยวข้อง
หรือ keyword ที่เราใช้ทำ seo

การทำ seo จึงจำเป็นต้องมี keyword 
และ keyword ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของการทำ seo

หากหาชื่อ keyword ที่ดีมีคุณภาพได้
เราก็ทำ seo ได้ง่ายโอกาสจะติด
อันดับสูงสูงใน google ก็มากขึ้นด้วยนักคิดนักเขียน

กฎ 5 ข้อเขียนอย่างไรให้ขายดี

ลองนำเทคนิค 5 ข้อนี้ไปปรับใช้กับงานเขียนตัวเอง ดูนะคะแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากเลย..ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับแนวคิด
2016-05-22 19:47:02, 2850 view

อยากเป็นนักเขียน

อยากเป็นนักเขียน ต้องเริ่มจากการอ่าน อ่านให้เยอะ ศึกษาให้มาก ถ้าจะเขียนอะไรก็วางจุดเริ่มและจุดจบให้ดี ถ้าเขียนไปคิดไปอาจเลิกกลางคัน ทำอะไรต้องมีการวาง
2016-05-22 19:58:05, 2930 view

เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย

เรียนรู้งานเขียนทุกๆ วันด้วยการตั้งประเด็น ฝึกคิดและเขียนด้วยตัวเอง เขียนทุกวันให้เป็นนิสัย
2016-05-27 09:09:25, 2553 view

ฝึกทักษะการจับประเด็น

รู้จักตั้งคำคิด ตอบคำถาม หาจุดสำคัญของเรื่องที่จะเขียน อะไรคือประเด็นหลักที่ควรเล่น อะไรคือประเด็นรองที่ควรเขียน
2016-06-09 23:02:48, 5540 view

โฟกัสกับงานเขียนให้มากพอ

อยากเขียน แต่เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่จบเล่ม เพราะเวลา..หรือเราโฟกัสกับมันไม่มากพอ
2016-06-01 10:50:28, 2462 view