บทความ บทความทั่วไป


โพสเมื่อ 26 Oct 2016 13:13:35 11255 view
มุมมองชีวิตคิดดี ทำดี ผลลัพธ์ดี

“เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ เพราะสิ่งที่เราให้ ไม่ใช่สิ่งที่เรารับ” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ทฤษฎีและอัจฉริยะของโลกได้กล่าวไว้ เป็น มุมมองชีวิต กับการคิดบวก ที่ทำให้คนเรามีต้นทุนใน  การดำเนินชีวิตสูงขึ้น เพราะคนที่มีต้นทุนทางความคิดจะมองกว้างและมองไกล คิดถึงผลได้ผลเสียควบคู่กันไปเสมอ ซึ่งต่างจากคนทั่วๆไปที่มักจะคิดถึงผลได้เพียงอย่างเดียว

guinea-pig-792524_640

ความคิดเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการกระทำ เมื่อคิดดีสิ่งที่กระทำก็เป็นเรื่องดี และเมื่อคิดบวก การกระทำก็เป็นบวกตามไปด้วย การใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันล้วนมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย และทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเราทั้งสิ้น คนที่มีต้นทุนทาง ความคิดจะมีมุมมองชีวิตในเชิงบวก และพยายามหาคำตอบหรือหาเหตุผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งต่างจากคนที่ชอบมองทุกเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหา และนอกจากไม่หาแนวทางแก้ไขแล้วยังมีคำถามตามมาทุก ครั้ง เพราะอะไร? ทำไม? ที่ไหน? อย่างไร?

คนที่มีต้นทุนทางความคิดต่ำ มักจะปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับความทุกข์และจมอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยย้ำคิดย้ำทำในสิ่งเดิมๆ หากปล่อยวางให้ไวและตัดใจให้เร็ว ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะผ่านพ้นไปได้โดยง่าย ความแตกต่างทางความคิดทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราแตกต่างกันไปด้วย คนที่มีมุมมองชีวิตและคิดในเชิงบวก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ก่อนเสมอให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หากมีเรื่องเลวร้ายหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ก็จะไม่โทษใครแต่จะสำรวจความผิดพลาดและข้อบกพร่องของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

คนที่คิดบวกมักมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทั้งแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ รวมทั้งเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิตที่สามารถนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาทบทวน และนำไปแก้ไขโดยไม่รู้สึกท้อแท้หรือผิดหวัง การมองวิกฤตให้เป็นโอกาสยังเป็นการให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุด นอกจากนั้นคน ที่คิดบวกจะพยายามมองในส่วนที่ตนเองมีอยู่ ไม่มองในส่วนที่ขาดหรือมองส่วนที่ผิดพลาดให้เป็นปัญหา เพราะเมื่อทุกปัญหาได้รับการแก้ไขก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

การช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหา เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นอกจากช่วยให้เราลืมความทุกข์ ลืมปัญหาที่กำลังประสบอยู่ ยังถือเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการคิดในเชิงบวก ที่ทำให้ชีวิตมีความสุขแล้ว การคิดดีทำดีก็จะส่งผลให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะเมื่อคิดดีก็จะทำให้จิตใจดี เมื่อจิตใจดีการกระทำก็ย่อมดีตามไปด้วย “คิดดี ทำดี ผลลัพธ์ดี”  ชีวิตก็ย่อมมีแต่ความสุขเช่นเดียวกัน

 

บทความโดย รัชนก พวงธนะสาร

 บทความทั่วไป

มิตรภาพสำคัญกว่าชัยชนะ

นักวิ่งโอลิมบิกหยุดช่วยเพื่อนที่ล้มลง..เข้าเส้นชัย
2016-08-17 17:47:24, 3328 view

รู้ยัง!ฮิวโก้คือใคร

หลายคนอาจไม่ทราบว่าฮิวโก้เกี่ยวข้องอย่างไรกับ "ราชวงศ์"
2016-10-19 20:27:17, 15189 view

เมื่อฝรั่งถาม

เอิน กัลยกรถอดหัวใจเขียนบทความภาษาไทย - อังกฤษ
2016-10-22 08:51:58, 4441 view

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญ

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2016-10-23 09:06:17, 2442 view

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี
2016-10-23 09:25:59, 5429 view