บทความ บทความทั่วไป


โพสเมื่อ 26 Oct 2016 12:12:17 1980 view
Connection สำคัญไฉน

คำสุภาษิตจีนที่ว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” นี่คงเป็นความจริงอยู่ไม่น้อย ดังจะเห็นได้จากการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ที่ต้องอาศัย “connection” หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “ความสัมพันธ์”...ในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่พึงมีต่อกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างราบรื่นในลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกัน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน แม้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่น การใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปนอกเหนือจากเวลาทำงาน การมี “connection”ที่ดี...ก็มีประโยชน์มากมายไม่แพ้กันsisters-931131_640

ในยุคนี้...หากเรามีเพื่อน มีคนรู้จักหลากหลายสาขาอาชีพ ย่อมทำให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้น เพราะคนเราทุกคนไม่ได้มีความรู้แจ้งหรือเชี่ยวชาญ ในเรื่องต่าง ๆ ไปได้เองหมดทุกทาง เมื่อใดที่มีความจำเป็นต้องรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ หากมีเพื่อนเป็นหมอหรือพยาบาล เราก็สามารถขอคำปรึกษาและซักถามข้อสงสัยได้อย่างสนิทใจ หรือมีเพื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือแนะนำเราได้ ในเรื่องของการลงทุนต่างๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยมีความคุ้มค่ามากกว่า...

จะเห็นได้ว่า...การสร้าง ”connection” กับผู้คนรอบๆตัว ยิ่งมีมาก ยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาล ทั้งทางด้านธุรกิจการงานและชีวิตส่วนตัว แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้และควรมีอยู่ควบคู่กันไปนั่นก็คือ “ความจริงใจ” ที่ต่างฝ่ายต่างพึงมีให้แก่กัน พร้อมที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาที่เหมาะสม...กับการมีมุมมองชีวิตในแง่บวกเสมอ ซึ่งคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมให้มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันนั้นมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ ตราบนานเท่านาน...

ธิดารัตน์ เยาวรัตน์ / รังสรรค์บทความ

 บทความทั่วไป

มิตรภาพสำคัญกว่าชัยชนะ

นักวิ่งโอลิมบิกหยุดช่วยเพื่อนที่ล้มลง..เข้าเส้นชัย
2016-08-17 17:47:24, 3088 view

รู้ยัง!ฮิวโก้คือใคร

หลายคนอาจไม่ทราบว่าฮิวโก้เกี่ยวข้องอย่างไรกับ "ราชวงศ์"
2016-10-19 20:27:17, 13955 view

เมื่อฝรั่งถาม

เอิน กัลยกรถอดหัวใจเขียนบทความภาษาไทย - อังกฤษ
2016-10-22 08:51:58, 4233 view

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญ

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2016-10-23 09:06:17, 2236 view

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี
2016-10-23 09:25:59, 4985 view