บทความ นักคิดนักเขียน

29 Sep 2019 10:10:02

2000 view


13 Oct 2019 11:11:42

1286 view

อยากเก่งต้องฝึกลับกระบี่

by PraZang.com

ทุกคนจะมีค่า..แค่ต้องพาตัวเองไปหาอะไรสักอย่างหากวันนี้ เลือกงานที่รักไม่ได้ ทำไปก่อนเรียนรู้เพื่อต่อยอด..จากตรงนั้นและ "อย่าทำแค่ที่รู้" ถ้าอยากก้าวหน้าคนประเภทเดียวกัน มักทำแค่ "หน้าที่" ทำแค่งานฉันไม่เรียนรู้ งานอื่น กลัวเหนื่อย กลัวหนักและจะทำงานแบบนี้เรื่อยๆ อีก 10 ปีก็เหมือนเดิมเพราะรู้แค่งานตน..ทำได้แค่งานเดียว#แค่เรียนรู้เพิ่มเดี๋ยวโอกาสก็เปลี่ยน.ทำงานให้เกินค่าจ้าง คนคิดแบบนี้จะโตเร็วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เรียกว่าขยันชิบ!!สุดท้ายก็โตในหน้าที่การงาน หรือออกมาเป็นเจ้าของกิจการเองโลกมันตรงๆ ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย

อ่านต่อ

15 Oct 2019 08:8:45

1666 view


22 May 2016 19:19:05

2883 view


14 Aug 2019 14:14:18

1406 view


12 Aug 2019 18:18:34

1193 view


03 Aug 2019 12:12:16

3592 view


02 Jul 2019 11:11:16

1265 view


25 Jun 2019 11:11:29

1472 view


12 Jun 2016 02:2:42

2573 view


17 Apr 2019 10:10:09

1537 view


21 Jun 2019 09:9:22

1236 view


06 Jun 2019 11:11:29

35401 view


15 May 2019 15:15:17

3315 view


17 May 2019 11:11:05

1482 view


21 Apr 2019 17:17:28

1413 view


18 Apr 2019 13:13:39

1519 view


08 Apr 2019 12:12:52

1279 view


22 Mar 2019 13:13:43

1318 view


21 Mar 2019 20:20:08

1397 view