บทความ นักคิดนักเขียน

12 Mar 2022 22:22:10

367 view


12 Mar 2022 22:22:09

504 view


19 Dec 2020 11:11:48

1107 view


17 Dec 2020 11:11:05

1241 view


07 Jul 2020 18:18:31

2343 view


15 Dec 2020 14:14:25

1529 view


08 Sep 2020 10:10:59

2674 view


07 Jul 2020 20:20:32

1489 view


07 Jul 2020 21:21:12

2001 view


07 Jul 2020 20:20:59

2840 view


07 Jul 2020 18:18:59

937 view


07 Jul 2020 18:18:27

817 view


05 Feb 2020 12:12:51

1376 view


01 Jan 2020 20:20:11

3141 view


01 Jan 2020 22:22:45

3015 view


03 Dec 2019 09:9:56

1687 view


25 Sep 2019 11:11:29

1074 view


29 Sep 2019 10:10:02

1736 view


13 Oct 2019 11:11:42

1045 view

อยากเก่งต้องฝึกลับกระบี่

by PraZang.com

ทุกคนจะมีค่า..แค่ต้องพาตัวเองไปหาอะไรสักอย่างหากวันนี้ เลือกงานที่รักไม่ได้ ทำไปก่อนเรียนรู้เพื่อต่อยอด..จากตรงนั้นและ "อย่าทำแค่ที่รู้" ถ้าอยากก้าวหน้าคนประเภทเดียวกัน มักทำแค่ "หน้าที่" ทำแค่งานฉันไม่เรียนรู้ งานอื่น กลัวเหนื่อย กลัวหนักและจะทำงานแบบนี้เรื่อยๆ อีก 10 ปีก็เหมือนเดิมเพราะรู้แค่งานตน..ทำได้แค่งานเดียว#แค่เรียนรู้เพิ่มเดี๋ยวโอกาสก็เปลี่ยน.ทำงานให้เกินค่าจ้าง คนคิดแบบนี้จะโตเร็วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เรียกว่าขยันชิบ!!สุดท้ายก็โตในหน้าที่การงาน หรือออกมาเป็นเจ้าของกิจการเองโลกมันตรงๆ ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย

อ่านต่อ

15 Oct 2019 08:8:45

1391 view