บทความ นักคิดนักเขียน

12 Mar 2022 22:22:10

113 view


12 Mar 2022 22:22:09

237 view


19 Dec 2020 11:11:48

859 view


17 Dec 2020 11:11:05

974 view


07 Jul 2020 18:18:31

1727 view


15 Dec 2020 14:14:25

1213 view


08 Sep 2020 10:10:59

2117 view


07 Jul 2020 20:20:32

1251 view


07 Jul 2020 21:21:12

1621 view


07 Jul 2020 20:20:59

2210 view


07 Jul 2020 18:18:59

791 view


07 Jul 2020 18:18:27

672 view


05 Feb 2020 12:12:51

1217 view


01 Jan 2020 20:20:11

2907 view


01 Jan 2020 22:22:45

2699 view


03 Dec 2019 09:9:56

1530 view


25 Sep 2019 11:11:29

935 view


29 Sep 2019 10:10:02

1538 view


13 Oct 2019 11:11:42

912 view

อยากเก่งต้องฝึกลับกระบี่

by PraZang.com

ทุกคนจะมีค่า..แค่ต้องพาตัวเองไปหาอะไรสักอย่างหากวันนี้ เลือกงานที่รักไม่ได้ ทำไปก่อนเรียนรู้เพื่อต่อยอด..จากตรงนั้นและ "อย่าทำแค่ที่รู้" ถ้าอยากก้าวหน้าคนประเภทเดียวกัน มักทำแค่ "หน้าที่" ทำแค่งานฉันไม่เรียนรู้ งานอื่น กลัวเหนื่อย กลัวหนักและจะทำงานแบบนี้เรื่อยๆ อีก 10 ปีก็เหมือนเดิมเพราะรู้แค่งานตน..ทำได้แค่งานเดียว#แค่เรียนรู้เพิ่มเดี๋ยวโอกาสก็เปลี่ยน.ทำงานให้เกินค่าจ้าง คนคิดแบบนี้จะโตเร็วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เรียกว่าขยันชิบ!!สุดท้ายก็โตในหน้าที่การงาน หรือออกมาเป็นเจ้าของกิจการเองโลกมันตรงๆ ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย

อ่านต่อ

15 Oct 2019 08:8:45

1261 view